FAQ

Der vil ofte være mange spørgsmål, hvis man overvejer at søge vektor. For at gør det lidt lettere, er her samlet nogle af de oftest spurgte spørgsmål i denne FAQ (Frequently Asked Questions). Her kan du også få et overblik over hvilke spørgsmål, mange andre også har.


Hvor meget tid i dagligdagen tager det at være vektor?

Som standard skal du møde op til et ugentligt vektormøde - hvilken dag på ugen det ligger, bliver besluttet indbyrdes på de enkelte vektorhold. Du skal også forvente at bruge lidt tid uden for møderne, da der vil være opgaver du vil påtage dig.

Hvilke datoer er vigtige at sætte af til at være vektor?

Se Tidsforbrug.

Hvornår og hvordan søger man?

Se Ansøg nu!.

Hvilke slags rusture bliver tilbudt?

Se Alle ture.

Hvad betyder det at være vektor for en anden linje?

Hvis man har søgt vektor for en retning med flere ansøgere end vektorpladser, kan man få tilbudt at blive vektor for en anden linje end den man selv læser. At være vektor for en anden linje end sin egen indeholder alle de samme oplevelser, som man får ved at være vektor for sin egen linje. En fordel ved at være vektor for en anden linje er, at det giver et meget bredere netværk på DTU. Man kommer til at kende mange, man ellers ikke ville have mødt. Da vektorer hovedsageligt vejleder socialt og ikke fagligt, gør det ikke spor at man ikke læser det samme som sine russer. Er der noget retningsspecifikt man skal vide som vektor, får man informationen af den KABS der står for den pågældende retning.

Hvad får man ud af at være vektor?

Udover de mange erfaringer man får i forbindelse med at deltage i planlægningen af en studiestart med rustur, velkomstdag, kagemøder mm., får man også et kæmpe socialt netværk. Som vektor lærer man folk fra hele DTU at kende, og får bekendtskaber for livet.

Kan man tage på ferie i sommerferien?

Udover de påkrævæde datoer, vil der også være to forberedelsesture - én med tværholdet og én med retningsholdet. Disse ture planlægges internt, og lægges ofte i slutningen af sommerferien.

Er der mange, der søger vektor?

Det er forskelligt fra studieretning til studieretning, og år til år, hvor mange der søger Vektor. Hvis der er flere der har søgt Vektor for en bestemt retning end der er plads til, vil man muligvis blive tilbudt en plads på en anden retning. For at læse mere om at være vektor for en anden linje end sin egen, se spørgsmålet “Hvad betyder det at være vektor for en anden linje?”.

Er der nogle ulemper ved at blive vektor?

Det kommer til at tage tid i dagligdagen at være Vektor. Dette tidsforbrug bliver dog overskygget af det fællesskab man danner sig.

Hvad betyder det at være weekendvektor?

Forskellen på at være weekendVektor og ‘normal’ Vektor er, at det ikke er sikkert man har et kagehold efter rusturen. Forløbet op til og under rusturen er ens. Man har således et kortere Vektorforløb, men stadig den samme Vektoroplevelse.

Hvad betyder det at være online vektor?

Som noget nyt, har DTU online studieretninger. Hvis du bliver vektor for en studieretning, der er online, vil du stadig som vektor afholde en fysisk rustur med dit tværhold. De online russer får også tilbuddet om at komme på en fysisk rustur. De kagemøder du skal holde med retningsrusserne hver uge i deres første semester, afvikles online. Alt undtagen velkomstdagen og kagemøderne er altså fysisk, ligesom et 'almindeligt' vektorforløb.


Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Så tøv ikke med at kontake os via KABS Facebook eller på mail [email protected] for at få svar. Har du et spørgsmål du tænker vil være godt at have besvaret her på hjemmesiden? Send det til os på vores mail, og vi vil bestræbe os på at få alle relevante spørgsmål lagt op.